Verificació i Tramitació de documents electrónics

Per mitjà de la introducció i validació del CSVT (Codi Segur de Verificació i Tramitació) se li permet:
  • La verificació de documents impresos. 
  • L'accés a les dades ampliades de rebuts.
  • Domiciliació de rebuts.
  • Obtenció document d'ingrés per a embargament de salaris.
  • Pagament de rebuts amb targeta bancària i Bizum (no vàlid per a pagar provisions de constrenyiment o diligències d'embargament).